Privacy Statement KIJK wandelcoaching

KIJK wandelcoaching vindt uw privacy belangrijk. Daarom doe ik er alles aan om de persoonlijke informatie die u aan mij verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement, tenzij ik van tevoren uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heb verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan mij stelt. Alleen als u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, gebruik ik uw
e-mailadres en naam om u mijn Inspiratiemail te sturen met gratis waardevolle informatie en tips.

In dit Privacy Statement deel ik hoe ik die gegevens of informatie gebruik.

Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van informatie die u met mij deelt:
1. online als u de website van KIJKwandelcoaching bezoekt;
2. offline als u informatie met mij deelt, bijvoorbeeld als u uw e-mailadres aan mij geeft op een event, of aangeeft dat mijn Inspiratiemail wilt ontvangen of wanneer u een dienst afneemt.
Door mijn website te bezoeken gaat u akkoord met dit Privacy Statement en de Gebruikersvoorwaarden, die van toepassing zijn op de website van KIJKwandelcoaching.
Ook wanneer u offline gegevens met mij deelt, gaat u akkoord met dit Privacy Statement.

Ik sla uw gegevens op in een beveiligde database.
Op mijn website worden de gegevens, die u met mij deelt, via een beveiligde verbinding (SSL) naar mij verstuurd.

Ik geef uw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en deel op geen enkele wijze uw gegevens met derden, tenzij:
• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die KIJKwandelcoaching met u heeft gesloten;
• u daarvoor toestemming heeft gegeven.

KIJKwandelcoaching verwerkt (mogelijk) uw gegevens als u klant wordt of bent van KIJKwandelcoaching, de website bezoekt, u aanmeldt voor de Inspiratiemail of via het contactformulier contact met mij opneemt.
KIJKwandelcoaching verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, (geboortedatum) en
E-mailadres. Deze gegevens stellen mij in staat om:

• de overeenkomst die klanten met KIJKwandelcoaching sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
• mijn dienstverlening te kunnen leveren
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• om mijn dienstverlening verder te ontwikkelen/optimaliseren
• u op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

Voor het aanmelden en versturen van mijn Inspiratiemail met gratis waardevolle informatie en tips maak ik gebruik van het programma MailChimp. Dit betekent dat MailChimp uw gegevens ook ontvangt.
Ik verwerk deze gegevens zolang u staat ingeschreven op de maillijst waarvoor u zich heeft aangemeld. Uw gegevens worden verwijderd na uitschrijving.
De gegevens die u aan mij heeft doorgegeven kunt u te allen tijden laten aanpassen door een mail te sturen naar info@kijkwandelcoaching.nl
U kunt zichzelf eenvoudig afmelden voor de communicatie via de link onderaan elke Inspiratiemail die u van mij ontvangt.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
Ook hebt u het recht de toestemming voor het verwerken van de gegevens die u aan mij heeft gegeven weer in te trekken. Stuur daartoe een mail naar info@kijkwandelcoaching.nl

Let op met informatie die u openlijk deelt, onder meer op mijn website of social media.
Ik vind uw privacy belangrijk. Er zijn echter plekken waar ik op geen enkele wijze invloed kan hebben op het beschermen van uw privacy. Wees er bewust van dat alle informatie die u vrijwillig deelt en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op mijn blogs, of op mijn social media –mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen.
Ik ben niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

Op mijn website plaats ik mogelijk links naar externe websites van samenwerkingspartners of andere websites als ik denk dat die informatie waardevol voor u kunt zijn.
Ik heb geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacy Wetgeving en raad u daarom aan om het Privacy Statement en de Gebruikersvoorwaarden van deze derden zelf goed te lezen als u deze sites bezoekt.

Privacy Statement van KIJKwandelcoaching, versie februari 2020.

Bedankt voor uw aandacht!
Yvonne Mooij